Trafik Cezası İtiraz: Nasıl İtiraz Edebilirim?

Oto Bakım
Oto Bakım 22.05.2020 Karayolları, trafik akışındaki düzeni saÄŸlamak adına sürekli olarak ilgili kolluk kuvvetleri tarafından denetleniyor. Bu denetleme, ilgili yasalarca belirlenmiÅŸ kesin kurallara dayalı olarak yürütülüyor. VatandaÅŸlar, belirlenen kurallara uymadığında güçlü bir caydırıcılık yaratmak amacıyla bu kural ihlalleri para cezalarıyla sonuçlandırılıyor. Trafik cezaları, vatandaÅŸlara hem karayollarını denetleyen trafik polisleri hem de mobese kameraları aracılığıyla kesilebiliyor. Bu iÅŸlemler bir hayli kompleks olduÄŸundan zaman zaman trafik cezalarında çeÅŸitli hatalar da ortaya çıkabiliyor. EÄŸer ÅŸahsınıza ya da aracınıza kesilen cezanın doÄŸru olmadığını düÅŸünüyorsanız, bu cezaya itiraz etme hakkınız saklı tutuluyor. 

Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edebilirim?

Ä°lgili yasalarca belirlenmiÅŸ trafik kurallarının ihlal edilmesi sonucunda yürürlüÄŸe konulan yaptırımlar, idari trafik para cezası olarak adlandırılıyor. VatandaÅŸlar, taraflarına uygulanan yaptırımların haksız ya da yanlış olduÄŸunu düÅŸündüÄŸünde Sulh Ceza Mahkemesi’ne baÅŸvuru yapabiliyorlar. Bunun için öncelikle ilgili makamlarca talep edilen evrakları toplamanız gerekiyor. Talep edilen evrakları toparlama aÅŸamasında tarafınızdan herhangi bir ücret istenmiyor. Ancak itirazınız olumsuz sonuçlanır ve mahkeme tarafından suçlu bulursanız, mahkeme masraflarının tarafınızca karşılanması gerekiyor.

Trafik cezasına itiraz etme konusunda saÄŸlanması gereken evraklar ve dikkat edilmesi gereken birkaç husus bulunuyor. Hemen aÅŸağıdaki baÅŸlıkları inceleyerek trafik cezasına nasıl itiraz edebileceÄŸinizi öÄŸrenebilirsiniz.

 

Trafik Cezalarına Hangi Durumlarda İtiraz Edebilirim?

Tarafınıza kesilen cezanın haksız olduÄŸunu düÅŸündüÄŸünüz ve bunu kanıtlayabileceÄŸiniz her durumda trafik cezalarına itiraz edebilirsiniz. EÄŸer tarafınıza kesilen trafik cezasına itiraz etmeyi düÅŸünüyorsanız aÅŸağıdaki maddeler trafik cezalarına hangi durumlarda itiraz edebileceÄŸiniz konusunda sizlere yardımcı olabilir:

  •         Radar uyarı levhası bulunmadığı halde hız kontrolü yapılan yollarda hız sınırı sebebiyle tarafınıza trafik cezası kesilmiÅŸse itiraz hakkınız vardır. Ä°tirazınız incelendikten sonra geçerli bulunursa Yargıtay tarafından ceza iptal edilir.
  •         Tarafınıza kesilen ceza ile ilgili kanıt niteliÄŸinde herhangi bir belge bulunmuyorsa (FotoÄŸraf, belge ve görüntü kaydı gibi.) itiraz hakkınız vardır.
  •         Ä°lgili belediye araç sahiplerine yeterli kapasitede otopark alanı sunmadıysa ve siz de park ihlali sebebiyle ceza aldıysanız bu karara itiraz hakkınız vardır.
  •         Trafik cezası tutanağında aracınızın hızı, cezanın kesildiÄŸi tarih, yer detayları, aracınızın ve sizin bilgileriniz yanlış bir ÅŸekilde kayıt altına alınmışsa bu cezaya itiraz hakkınız vardır.

Bu maddeler, itiraz ettiÄŸiniz takdirde baÅŸvurunuzun yüksek ihtimalle kabul edileceÄŸi maddelerdir. Mahkemeye baÅŸvurmak amacıyla itiraz dilekçesi oluÅŸtururken mutlaka tüm detayların dilekçeye dökülmesi gerekir. Ayrıca haklılığınızı kesin olarak ispatlayan fotoÄŸraf ya da belge gibi kanıt niteliÄŸindeki materyalleri dava dosyasına eklemeniz sizin açınızdan olumlu olacaktır.

 

Trafik Cezasına İtiraz Ederken Hangi Belgeleri Sağlamam Gerekir?

Daha önceki baÅŸlıklarda da belirtildiÄŸi üzere trafik cezasına itiraz ederken ilgili makama bazı belgeler saÄŸlamanız gerekiyor. Gerekli belgeleri elde ettikten sonra bir itiraz dilekçesi hazırlamalı ve ilgili mahkemeye sunmalısınız. BaÅŸvuru yapmadan önce sahip olmanız gereken belgeler ÅŸunlardır:

  •         Tarafınıza gönderilen ceza karar tutanağının bir fotokopisi.
  •         Ä°dari para cezası karar tutanağı.
  •         Ruhsat, kimlik ve ehliyetinizin fotokopisi.

Tüm bu belgeleri saÄŸladıktan sonra yapmanız gereken yalnızca bir dilekçe hazırlamak ve bu dilekçeyi ilgili makamlara sunmak oluyor. Dilekçeyi yazarken de bazı hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu konuda dikkat etmeniz gereken en önemli husus; dilekçenin hitap edeceÄŸi makam oluyor. Trafik cezası size hangi bölgede kesildiyse dilekçenizi o bölgedeki makama hitap ederek hazırlamanız gerekiyor. EÄŸer itiraz dilekçesi size ait ise kimlik numaranızı, baba ve anne adı gibi kimlik bilgilerinizi açık bir ÅŸekilde dilekçeye yazmanız ve bu bilgileri kesinlikle atlamamanız gerekiyor. Dilekçe metninin sonunda cezanızın neden iptal edilmesini istediÄŸinizi de belirtmelisiniz. Hazırladığınız dilekçeyi tıpkı dilekçe metninde de olduÄŸu gibi cezayı aldığınız bölgenin Sulh Ceza HakimliÄŸi’ne iletmeniz gerekiyor. OlaÄŸandışı bir durum olmadığı sürece itiraz duruÅŸmaları mahkemede yapılmıyor ve Sulh Ceza HakimliÄŸi itirazınızı inceleyerek konu hakkında bir karara varıyor.

 

Trafik Cezalarına Kaç Gün Ä°çerisinde Ä°tiraz Edebilirim?

Trafik cezaları ve idari para cezaları için yasalar ile belirlenen itiraz süreleri bulunuyor. Bu sebepten eÄŸer trafik cezanıza itiraz etmeyi düÅŸünüyorsanız mutlaka yasalarca belirlenen zaman kısıtlamasına önem göstermeniz gerekiyor. Trafik cezalarında itiraz sürecinin baÅŸlangıcı, cezanın tarafınıza tebliÄŸ edildiÄŸi tarih olarak kabul ediliyor. Trafik cezalarına tebliÄŸ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz edebiliyorsunuz.

Trafik cezasına itiraz edecek kiÅŸi dış kaynaklı sebeplerden dolayı 15 gün içerisinde trafik cezasına itiraz edemediyse, ilgili makamlar tarafından vatandaÅŸlara ek süre tanınabiliyor. Bu gibi durumlarda dış kaynaklı sebepler ortadan kalktığı andan itibaren en fazla 7 gün içerisinde itiraz baÅŸvurusunun yapılması gerekiyor.

 

Tarafıma Kesilen Trafik Cezalarını Nasıl Görebilirim?

Söz konusu trafik cezaları olduÄŸunda genellikle ceza belgeleri tarafınıza iletiliyor.  Ancak bazı durumlarda belgeler tarafınıza iletilmemiÅŸ olabiliyor ya da yoÄŸunluktan dolayı daha geç bir tarihte iletilebiliyor. Bu gibi durumlarda tarafınıza kesilen trafik cezalarını E-Devlet, PTT, EGM ve Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlığı’nın internet siteleri üzerinden de görüntüleyebiliyorsunuz.

 

Dava Görülmeden Trafik Cezasını Ödedim, Ödemeyi Geri Alabilir Miyim?

EÄŸer ilgili mahkemeye idari para cezasının itirazı için baÅŸvurduysanız ve buna raÄŸmen ceza miktarını ödediyseniz; ödediÄŸiniz miktarı geri alabiliyorsunuz. Tabii bunun için itiraz davanızın olumlu bir ÅŸekilde sonuçlanması gerekiyor. EÄŸer itirazınız olumsuz bir ÅŸekilde sonuçlanırsa hem ödediÄŸiniz miktarı geri alamıyor hem de mahkeme masraflarını üstlenmeniz gerekiyor.

 Siteyi daha iyi kullanabilmeniz için çerez ve kişisel verilerinizi işliyoruz. Ayrıntıları Gör İzin ver